MusicRoom
מיוזיקרום הנו פורטל מוזיקה המכיל מילים לשירים,
חדשות, פורומים, לוח הופעות, האזנה לרדיו אונליין ועוד. קרא עוד על MusicRoom
ניהול הבלוג
רדיו
מצעדים
מצעדים
חדשות מוזיקה
חדשות
מצעד הקליפים
קליפים
פורומים
לוח הופעות

למנצח אל תשחת

מילים: מן המקורות
לחן: סגיב כהן
למנצח, אל תשחת, לדוד מכתם
בשלוח שאול, וישמרו את הבית להמיתו
הצילני מאויבי, אלוהי ממתקוממי תשגבני
הצילני מפועלי און, ומאנשי דמים הושיעני
כי הנה ארבו לנפשי, יגורו עליי עזים,
לא פשעי ולא חטאתי ה'

בלי עוון, ירוצון ויכוננו, עורה לקראתי, וראה
ואתה ה' אלוהים צבאות, אלוהי ישראל,
הקיצה לפקוד כל הגוים, אל תחון כל בוגדי און סלה
ישובו לערב, יהמו ככלב, ויסובבו עיר
הנה יביעון בפיהם, חרבות בשפתותיהם,
כי מי שומע

ואתה ה' תשחק למו, תלעג לכל גוים
עוזו אליך אשמורה, כי אלוהים משגבי
אלוהי חסדי יקדמני, אלוהים יראני בשוררי

אל תהרגם פן ישכחו עמי,
הניעמו בחילך והורידמו, מגננו ה'
חטאת פימו דבר שפיתמו וילכדו בגאונם,
ומאלה ומכחש יספרו
כלה בחמה, כלה ואינמו,
וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי הארץ סלה

וישובו לערב יהמו ככלב, ויסובבו עיר
המה יניעון לאכול, אם לא ישבעו, וילינו
ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך,
כי היית משגב לי ומנוס, ביום צר לי
עוזי אליך אזמרה, כי אלוהים משגבי אלוהי חסדי
שתף ב: